Trainingstijden

Controleer altijd het stoplicht op de website vooraf een training!
In de namiddag (rond 17.00) bepaald de trainer, op basis van de weer- en baanomstandigheden, of een training door kan gaan. Is dit niet het geval dan wordt dit via een rood stoplicht op de site aangegeven.

Er zijn drie trainingsgroepen:
Groep 1, deze bevat de beginnende rijders
Groep 2, bevat de meer ervaren rijders
Groep 3, bevat de ervaren rijders
De trainers besluiten wanneer een rijder doorstroomt naar een volgende groep.

Trainingsschema regulier
Dag Tijd Groep
Maandag 18.30 - 19.30 Groep 1
19.30 - 20.30 Groep 2
Dinsdag 19.00 - 20.00 Groep 3
Woensdag 19.00 - 20.00 Groep TC
Donderdag 19.00 - 20.00 * Vrije training


* Op donderdag is er vooralsnog vrije training!!! Deze laatste vakantieweek vooralsnog 1 uur. Hierna zullen wij de donderdag invullen met (vrije) training en clubwedstrijden.

Groep TC betreft wedstrijdrijders met een nationale licentie die ook aan deze TC wedstrijden deelnemen. Op dit uur is de baan beschikbaar voor specifieke wedstrijd training.

Rijders met een geldige basislicentie, die geen lid zijn van De Boscrossers, kunnen ook deelnemen aan onze trainingen op maandag-, dinsdag- of donderdagavond. Kosten zijn per persoon € 4,00. Meld je vóór de training aan in de kantine.

Enkele keren per jaar organiseren wij een clubwedstrijd. Op deze dagen is de baan niet open voor gastrijders. Zie hiervoor het stoplicht.