BWC 7 - 30 sept verplaatst naar FCC Rijswijk

Beste verenigingen,

Omdat de baan van FCC De Kombocht niet op tijd gereed is om de BWC 7 op 30 september as te verrijden wordt de BWC 7 verplaatst naar FCC Rijswijk.

FCC Rijswijk heeft aangegeven dat ze bereid zijn de organisatie van deze BWC over te nemen waarvoor het bestuur van de Afdeling West hen hartelijk dankt. Bovenstaande is conform de loting tijdens de najaarsvergadering waarbij FCC Rijswijk als 1e reserve heeft geloot. Graag uw rijders en alle belanghebbende informeren over deze wijziging.

Met vriendelijk groet,

Yvonne Plaisant
Secretaris BMX Afd. West