Regels

Het zal niemand ontgaan zijn dat er vanwege de corona vele aanvullende maatregelen zijn voor sporters. Zie hiervoor onderstaande documenten. Wij verzoeken om met één begeleider te komen. Deze begeleider houdt op ons complex afstand van de andere begeleiders/trainers. Indien een rijder te val komt dan kan zijn/haar begeleider indien nodig de verzorging ter hand nemen. Voor deze begeleider hebben wij toestemming gekregen gezien de aard van onze sport waarbij valpartijen voorkomen.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cultuur-uitgaan-en-sport/sport
https://nocnsf.nl/sportprotocol

Onderstaande trainingsregels dragen er toe bij de training veilig en gezellig te houden:

- Allereerst verwachten we dat er bij rijders onder de 16 jaar altijd een ouder of verantwoordelijke meekomt als begeleider en tevens aanwezig is gedurende de training.
- Kom op tijd, zodat je van de hele training kan genieten en deze niet onnodig onderbroken wordt.
- Controleer je crossfiets voor de training op gebreken. Deze moeten verholpen zijn, voordat je aan de training begint (bijvoorbeeld bandenspanning).
- Meld een (lichte) blessure bij de trainer voorafgaand aan de training, zodat daar rekening mee gehouden kan worden.
- Op de baan is het dragen van beschermende kleding, helm en handschoenen verplicht en gedurende de training houd je je kleren aan en helm op.
- Niet zonder toestemming van de trainer stil staan op de baan.
- Als je tussentijds de training verlaat (om welke reden dan ook) meld je dit aan de trainer.
- Zorg dat je iets te drinken bij je hebt tijdens de training.
- Praten mag, maar luister naar de trainer als hij/zij iets uitlegt.
- Gedraag je sportief op en naast de baan.
- Rijders die de afspraken niet nakomen kunnen door de trainer worden weggestuurd.